Трябва ли ни адвокат наказателно право в София

Трябва ли ни адвокат наказателно право за наказателно дело – София? Може ли човек, който няма юридическо образование и правен опит да се справи сам в съдебната зала? Нормите на наказателния процес изискват ли задължителното включване на адвокат в наказателното дело? Само обвиняемият или подсъдимият ли има право на адвокат или и другите страни в процеса могат да се ползват от експертно юридическо представителство? Кой може да защитава правата и интересите ни по наказателни дела?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете по-долу.

Необходим ли ни е адвокат наказателно право или можем и сами

Обвиняемият има право на защитник. Това е лицето, което защитава неговите права и интереси по образуваното наказателно дело срещу него. В Наказателно-процесуалния кодекс са описани няколко хипотези на задължителна защита от адвокат. Извън тях обаче обвиняемият/подсъдимият може да се ползва и със защита от съпруг, възходящ (например майка или баща), или низходящ (например деца или внуци) роднина.

В случаите извън хипотезите на задължителна защита от адвокат, обвиняемият/подсъдимият може да избере и дали въобще да има защитник. Процесуалният закон предоставя свобода на избор в тази насока в така очертаните рамки.

Чисто теоретично човек и сам може да проведе своята защита пред съда. Когато обаче не разполага с необходимите знания и опит задачата му е особено усложнена. Юристите прекарват години в запознаване със закона и още години за придобиване на опит в съдебната зала при воденето на наказателни дела. От друга страна по наказателни дела интересът е висок, не от имуществена гледна точка, а от чисто човешка.

Затова е най-добре в такъв случай по-скоро да се доверите на адвокат наказателно право София. В столицата има множество адвокати, занимаващи се с наказателни казуси. В този ред на мисли следва да избирате мъдро, доверявайки се не само на опита и професионализма, но и на личните умения и качества на адвоката. Ако все още не сте избрали своя доверен адвокат наказателно право в София, запознайте се с юристите от sofialawyer.bg – те имат какво да ви предложат.

Може ли пострадалият да наеме юрист по наказателно право София

Справедливостта и равнопоставеността в правото абсолютно изискват това. Отговорът е 100% положителен. Всяко лице, както физическо, така и юридическо, което е претърпяло вреди от извършеното престъпление може да упълномощи повереник. За повереник може да бъде избрано лице от гореописания кръг – такъв, какъвто е на защитника.

В AdvokatSofia.bg ще откриете опитни специалисти, покриващи изцяло изискванията на определението „добър адвокат наказателно право София“. Може да се запознаете с тях и да се информирате колко струва хонорар на адвокат за наказателно дело.

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Затвори