Как да напишете молба за развод по взаимно съгласие

Молба за развод по взаимно съгласие и как да напишем молба за това? Разводът по взаимно съгласие осигурява по-лек ред за разтрогване на брака и прекратяване на семейната връзка между двамата съпрузи. В този случай законът не изисква да бъдат изследвани от съда конкретните мотиви, които са накарали съпрузите да вземат това решение, но определя други конкретни изисквания, които следва да бъдат спазени.

За целта се подава молба за развод по взаимно съгласие, придружена от изискуемите документи. Искате да се запознаете с какви книжа е необходимо да се снабдите, за да задействате процедурата за развод по взаимно съгласие пред съда? Необходимата информация ще откриете в следващите редове.

Какво трябва да съдържа една молба за развод по взаимно съгласие

Не е необходимо молбата да се придружава от неин екземпляр, тъй като тук се касае за охранително, а не исково производство.

В нея е задължително да се посочи съответният компетентен районен съд, в който се подава, данните на двамата съпрузи, които се явяват молители (имена, ЕГН, адреси) и данни на пълномощника, ако молителите не подават молбата лично. Много хора избират помощта на бракоразводен адвокат в такъв случай, за да си гарантират максимално най-запазени интереси както на развеждащите се, но и най-вече на децата от брака.

Необходимо е вашата молба да съдържа израз на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, тъй като това е основанието, на което ще бъде задействана процедурата за разтрогване на брака. Ако в процеса се установи, че такова не е налице, бракът не може да бъде прекратен по този ред.

В нея трябва да се изрази и искане към съда да постанови развод по взаимно съгласие. Разписват се датата и мястото на подписване и се полагат подписите на молителите.

Към нея се прилагат и задължително изискуемите от закона документи.

С какви документи се придружава молбата за развод по взаимно съгласие

Най-важният документ, който се прилага към молба за развод по взаимно съгласие е споразумението по чл. 51 СК, в което те дават съгласието си по най-важните въпроси на развода, включително и във връзка с местоживеенето на децата и упражняването на родителските права.

Към молбата е необходимо да се приложат още оригиналът на удостоверението за сключения граждански брак, копия на удостоверенията за раждане на родените в брака непълнолетни деца, както и книжа за удостоверяване собственост на имоти, които са СИО.

Прилагат се още удостоверение за режима на имуществени отношения между съпрузите, за семейно положение (поне на единия) и документ за внесена държавна такса. Към приложенията влиза и комплект статистически сведения по образец.

Имате нужда от адвокатска помощ за окомплектоване на всички документи или цялостна консултация или съдействие по бракоразводния процес? SBKLaw.bg притежават необходимите знания и опит, с които ще ви окажат необходимата юридическа помощ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Затвори